27-9-2019 | Brexit

De deadline van de Brexit komt steeds dichterbij, maar hoe het wordt vormgegeven is nog altijd onzeker. Hoewel de harde lijn van Boris Johnson op veel verzet lijkt te stuiten, moet er nog steeds rekening worden gehouden met een ‘No Deal Brexit’. In dat geval wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf 31 oktober 2019 een zogenaamd ‘derdeland’ (een niet-EU-land). De handel met het VK zal dus feitelijk hetzelfde zijn als de handel zoals die met niet-EU-landen wordt gedreven.

Lees verder

5-9-2019 | Adbeco Info September 2019

5-9-2019 | Nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR) niet altijd voordelig

De Kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt op 1 januari 2020. De KOR wordt dan een btw-vrijstelling zonder btw-aftrekrecht in plaats van een vermindering op de af te dragen btw.

Lees verder

5-9-2019 | Btw op opfokken melkvee aftrekbaar

Het binnen het eigen bedrijf opfokken van jongvee moet worden aangemerkt als het ontwikkelen van een bedrijfsmiddel. De btw op de opfokkosten is aftrekbaar en kan worden herzien overeenkomstig haar bestemming. Ook melk producerende koeien zijn bedrijfsmiddelen. De btw-herzieningsregels zijn van toepassing.

Lees verder

5-9-2019 | Inventariseer tijdelijke contracten

De nieuwe regels van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben op 1 januari 2020 onmiddellijke werking. Dit heeft met name gevolgen voor bestaande tijdelijke contracten die nog kunnen worden verlengd en mogelijk doorlopen na 2020.

Lees verder

5-9-2019 | Bewaar arbeidsovereenkomsten bij de loonadministratie

De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de differentiatie voor de WW-premie. U betaalt vanaf 2020 een lage premie voor een werknemer met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Lees verder

5-9-2019 | Geen ontslagplicht bij slapend dienstverband, tenzij ...

Moeten slapende dienstverbanden nu wel of niet worden beëindigd? Dat is een vraag waarover menig rechter zich al heeft gebogen. Meestal luidt het oordeel dat dit niet hoeft.

Lees verder

5-9-2019 | Uw oproepkrachten krijgen meer rechten!

Maakt u gebruik van oproepkrachten? Ook dan moet u in actie komen vanwege de inwerkingtreding van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ op 1 januari 2020. Oproepkrachten krijgen volgend jaar namelijk meer rechten.

Lees verder

5-9-2019 | Pas op met aanvragen ongehuwden-AOW na opname in verzorgingsinstelling!

Wordt u of uw partner opgenomen in een verzorgingsinstelling of is dat binnenkort aan de orde? Beoordeel dan of verhoging van de AOW-uitkering nadelig zou kunnen uitpakken voor de eigen bijdrage.

Lees verder

5-9-2019 | AOW-leeftijd minder snel omhoog

Begin juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd vanaf volgend jaar minder snel te laten stijgen. Dit vloeit voort uit het Pensioenakkoord.

Lees verder